Bản tin tiêu biểu
Chăn nuôi an toàn sinh học - Hướng phát triển bền vững cho nền nông nghiệp đô thị

Chăn nuôi nói chung, chăn nuôi gia cầm ở Việt Nam nói riêng là nghề chăn nuôi truyền thống đã có từ lâu đời ở nước ta, vừa tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập, đồng thời tạo nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cho mỗi gia đình nông dân Việt Nam.

  Logo 01
  Logo 02
  INRA
  ILRI
  CASRAD
  Metafort
  National Institute of Animal Sciences (NIAS)