Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế

Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) là một thành viên của Nhóm Tư vấn Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (CGIAR).

ILRI làm việc với các đối tác để giúp người nghèo duy trì và phát triển bền vững chăn nuôi, gia tăng năng suất nông nghiệp, và tìm kiếm thị trường đem lại lợi nhuận cho các sản phẩm chăn nuôi của họ. Viện quản lý các nghiên cứu quy mô quốc tế về vai trò của chăn nuôi trong thay đổi toàn cầu.

ILRI cũng tham gia trong nhiều nghiên cứu hợp tác tại Việt Nam liên quan đến cải tiến kỹ thuật, quy trình thâm canh chăn nuôi và phát triển bền vững.

Các nhà nghiên cứu của ILRI tham gia vào REVALTER để chia sẻ phương pháp và kinh nghiệm với các nghiên cứu ở các nơi khác trên thế giới, và bổ sung vào kiến thức của họ về sự tiến hóa của các hệ thống chăn nuôi.

ILRI quan tâm đặc biệt đến vai trò quan trọng của chăn nuôi lợn trong sự phát triển của các hệ thống sản xuất tại Việt Nam.

http://www.ilri.org/

Các tin khác
 
  Logo 01
  Logo 02
  INRA
  ILRI
  CASRAD
  Metafort
  National Institute of Animal Sciences (NIAS)